Anti-discriminatie

De wet

Vrouwe-Justitia-621x328“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

Dit is echter niet het enige dat in de wet te vinden is over het onderwerp.

 

Andere wetten
De bekendste wet over discriminatie heet de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB), maar er zijn nog een aantal andere wetten die zijn gericht op specifieke bevolkingsgroepen of kenmerken. Zo is er de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen (WGB), de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGB H/CZ) en de WOBOT (voor ambtenaren).

Internationale instanties
Natuurlijk wordt er ook buiten de landsgrenzen gestreden tegen discriminatie op welke grond dan ook. Zo is er in Europa het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) dat het verbod op discriminatie verzekert en de fundamentele vrijheden die daarbij horen.

Verenigde Naties
Ook het Internationale Verdrag inzake de Uitbanning van alle vormen van Rassendiscriminatie zet zich in voor deze zaak. Dit verdrag is opgesteld door de internationale organisatie de Verenigde Naties en heeft ook als doel om discriminatie uit te bannen.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.