Anti-discriminatie

Discriminatie

discriminatieBij discriminatie wordt er vaak meteen gedacht aan iemands huidskleur of afkomst, maar discriminatie is een breed begrip. Het is een actueel item en helaas vormt dit onderwerp een probleem over de hele wereld, ook in Nederland.

De definitie van discriminatie is min of meer ‘een onterecht verschil in de behandeling van mensen’. Dit kan gebeuren op basis van huidskleur, geslacht, religie, seksuele geaardheid en nog veel meer.

Sollicitaties
Discriminatie is door de wet verboden in Nederland, maar toch komt het nog vaak voor. Hierbij kan worden gedacht aan de discriminatie van bevolkingsgroepen op basis van hun geslacht. Bij sommige banen krijgen mannen een voorkeursbehandeling en worden vrouwen al bij voorbaat niet aangenomen, terwijl iedereen gelijke kansen zou moeten hebben op de arbeidsmarkt. Het gaat hierbij echter niet om zaken als het hebben van de juiste diploma’s. Als je niet wordt aangenomen omdat jij een bepaald diploma niet hebt behaald, is er geen sprake van discriminatie.

Positieve discriminatie
In sommige gevallen wordt er ‘expres’ gediscrimineerd. Zo kan het zijn dat er in sommige sectoren van de arbeidsmarkt een ongelijkheid is tussen mannen en vrouwen. De technische sector bijvoorbeeld. Om de situatie min of meer ‘recht te trekken’, kan het zijn dat er in een vacature specifiek gevraagd wordt om een vrouwelijke kandidaat.