Anti-discriminatie

Rechtsbijstandverzekering belangrijk in de strijd tegen discriminatie

via: rechtsbijstandverzekeringen.com

Veel mensen voelen zich wel eens gediscrimineerd. Tijdens een sollicitatieproces heb je bijvoorbeeld het gevoel dat je geweigerd wordt omdat je een andere huidskleur hebt of omdat je vrouw bent. Hoewel discriminatie strafbaar is, ondernemen veel mensen geen actie. Dit komt vaak doordat zij de kosten voor bijvoorbeeld de rechter of mediation te hoog vinden […]