Anti-discriminatie

Rechtsbijstandverzekering belangrijk in de strijd tegen discriminatie

Veel mensen voelen zich wel eens gediscrimineerd. Tijdens een sollicitatieproces heb je bijvoorbeeld het gevoel dat je geweigerd wordt omdat je een andere huidskleur hebt of omdat je vrouw bent. Hoewel discriminatie strafbaar is, ondernemen veel mensen geen actie. Dit komt vaak doordat zij de kosten voor bijvoorbeeld de rechter of mediation te hoog vinden of niet kunnen betalen. Dat is jammer, want het is juist belangrijk om op te treden tegen discriminatie.

Rechtsbijstandverzekering

via: rechtsbijstandverzekeringen.com

via: rechtsbijstandverzekeringen.com

Op het moment dat je je gediscrimineerd voelt kun je naar de Commissie Gelijke Behandeling stappen. Deze instantie kan uitspraak doen over wie er gelijk heeft. Dit is echter geen rechterlijke uitspraak en de wederpartij kan niet verplicht worden zich aan de uitspraak te houden. Het is wel mogelijk om met de uitspraak naar de rechter te stappen om actie van de wederpartij af te dwingen. Een rechtsbijstandverzekering geeft je recht op advies en/of bijstand als je in een juridisch conflict belandt en is daarom een belangrijk middel tegen discriminatie. De gang naar de rechter kost altijd veel geld, zelfs als je de zaak wint. Mensen die zich verzekeren voor juridische bijstand zullen de kosten minder snel als een drempel ervaren en sneller actie ondernemen. De kosten van de premie voor de verzekering kunnen vaak laag gehouden worden omdat verzekeraars zelf juridische medewerkers in dienst hebben om de meeste zaken af te handelen.

Verzekeraars

Er zijn wel grote verschillen tussen de verschillende verzekeraars. Niet alleen de hoogte van de premie kan verschillen, ook de polisvoorwaarden kunnen anders zijn. Let bijvoorbeeld op het eigen risico dat de verzekeraar in rekening brengt en tot welk bedrag een proces wordt vergoed. Via deze website vind je meer over de verschillende aanbieders van de rechtsbijstandverzekering.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.